Info

Tyngre Träningssnack

Med Jacob och Wille
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
2019
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Apr 19, 2017

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på ätstörningar inom idrotten. Gäst för dagen är psykologen Emma Forsén som precis håller på att avsluta sin avhandling kring självbild och ätstörningar samtidigt som hon arbetar med att försöka förebygga ätstörningar inom idrotten.

I det här avsnittet får du lära dig vad olika ätstörningar innefattar och vi har också en längre diskussion kring den ganska nya termen ortorexi och vad det innefattar i olika sammanhang.

Du får även veta lite kring riskfaktorer för ätstörningar och hur man eventuellt kan arbeta för att minska risken för att man ska få någon som är i riskzonen att råka illa ut.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Emma Forsén
 • 00:06:15 Fungerar prevention inom området ätstörningar?
 • 00:07:35 Studier mot ätstörning som utförs genom internetbaserade interventioner
 • 00:12:00 Emmas avhandling med fokus på självbild och ätstörningar
 • 00:14:05 Hos unga tjejer är kropp och vikt en stor del i hur man värderar sig själv
 • 00:15:15 Personer med ätstörning utvärderar sig själva nästan uteslutande utifrån hur deras ätstörning går
 • 00:16:15 Vad pratar man om när man diskuterar ätstörningar?
 • 00:18:15 Hur värderar personer med ätstörningar sig själva inom helt andra områden?
 • 00:21:25 Hur vanligt är det med ätstörningar idag jämfört med förr?
 • 00:22:50 Riskfaktorer för ätstörningar
 • 00:27:30 Emmas andra studie kring självkritik och självacceptans
 • 00:30:20 Med ålder så minskar förhållandet mellan synen på en själv och ens kropp
 • 00:35:05 Ätstörningen som en egen persons hos personer med ätstörning
 • 00:46:00 Kan man likna ätstörningen vid en person som personen med ätstörning anknyter till?
 • 00:48:00 Kan ätstörningar ge en dålig självbild likt dålig självbild kan bidra till en ätstörning?
 • 00:49:45 Hur vanligt är ätstörningar rent procentuellt?
 • 00:52:50 Sverige ligger efter flera länder när det gäller arbetet kring ätstörningar inom idrotten
 • 00:54:40 Fokusera på det positiva med träning som inte berör kroppens utseende mer
 • 00:58:05 Personer som är fysiskt aktiva är mer nöjda med sina kroppar än övriga
 • 01:00:00 Hur förhåller man sig som ledare till kroppsideal inom idrotten?
 • 01:02:30 Hur fångar man upp personer i riskzonen?
 • 01:06:10 Förvirring kring begreppet ortorexi
 • 01:09:10 Studier på ortorexi
 • 01:11:10 Finns det något behov av den svenska betydelsen för ortorexi?
 • 01:12:55 Vet man vilken effekt alla uteslutningsdieter har på känsliga individer?
 • 01:19:45 Går det att minska på antalet personer som får ätstörningar?
 • 01:21:25 Hur många blir bra från sin ätstörning?
0 Comments
Adding comments is not available at this time.