Info

Tyngre Träningssnack

Med Jacob och Wille
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
2019
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Jun 7, 2017

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar vi på växtförädling och GMO. Jacob och Wille gästas av Anna Lehrman, PhD, för att diskutera allt möjligt rörande olika tekniker som finns för att utveckla och förbättra de växter som används inom jordbruket.

Du får till exempel veta vad GMO faktiskt innebär, hur det skiljer sig från andra tekniker och om det finns någon särskild orsak till oro med just GMO.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Anna Lehrman
 • 00:06:20 Forskning på genmodifierad raps med målet mindre besprutning
 • 00:08:10 Bränd som forskare på grund av en hätsk debatt
 • 00:09:30 Annas syn på GMO innan hon började forska på det
 • 00:12:20 Vägen in på forskningskommunikation
 • 00:13:30 Resultatet i studien på GMO-modifierad raps
 • 00:17:30 Lantbrukare och konsumenters syn på GMO i Sverige och Europa
 • 00:20:50 Varför håller man på med växtförädling och djuravel?
 • 00:24:55 Överkorsning av gener när könsceller bildas
 • 00:26:25 Strålning eller gifter för att få fram önskade egenskaper
 • 00:28:30 Superbroccolin och selektivt urval för växtförädling
 • 00:30:45 Metoder där man förändrar generna direkt
 • 00:31:25 Riktad mutagenes, som strålning fast på en specifik plats
 • 00:32:55 Vad klassas som GMO och vad är mycket mer fritt att använda
 • 00:35:05 Polyploidiförädling för att förändra egenskaper hos livsmedel
 • 00:36:20 GMO-förändringar kan ske av sig själv i naturen
 • 00:37:45 Det som är intressant är egenskaperna man förändrar inte vilken teknik som nyttjas
 • 00:39:20 Kunskap och rädsla för just GMO?
 • 00:42:30 Varför finns det så hårda regler för GMO jämfört med andra tekniker?
 • 00:46:30 Finns det exempel på saker som har blivit fel vid växtförädling?
 • 00:50:55 Växter producerar själva gifter och vi nyttjar glatt flera av dem
 • 00:52:35 Den meningslösa termen naturligt på livsmedel
 • 00:54:55 Argumentet "vi vet inte tillräckligt om riskerna"
 • 00:56:40 Naturskyddsföreningen har ändrat ståndpunkt gällande GMO
 • 00:58:05 Riskerna att använda någonting kontra risken att använda något som man vet fungerar dåligt
 • 00:59:45 När saker som egentligen är vitt skilda åt klumpas ihop som ett
 • 01:01:00 Hur ställer sig KRAV och ekologiska organisationer jämte mot GMO
 • 01:04:30 När man använder kalvmagar istället för bakterier för att producera kravmärkt ost
 • 01:09:40 Vad händer på EU-nivå när det gäller regleringen av GMO?
 • 01:11:35 Sveriges nya livsmedelsstrategi likställer olika typer av växtförädling
 • 01:14:25 Har växtförädling gett mindre näring i maten
 • 01:18:35 Tomater som blev förädlade för tillväxt, färg och form men tappade lite smak
 • 01:21:15 Genbanker med väldigt många olika historiska växter
 • 01:22:35 Sparrisbroccoli och andra nyare växter med spännande smaker
 • 01:23:55 Blingon som uppstod av sig själv i naturen
 • 01:25:55 En ny gröda som alternativ för raps
 • 01:28:30 De stackars första bönderna som skulle börja odla vilda växter
 • 01:29:55 Monsanto och andra multinationella bolag
 • 01:31:00 Bidrar hårda regler till att de små företagen konkurreras bort?
 • 01:34:25 Konspirationsteorier om att pengarna styr alla forskare
 • 01:35:20 Tonläget verkar vara på väg mot det bättre och ny teknik kan kanske hjälpa?
 • 01:38:00 Dålig forskning som ger larmrubriker
 • 01:42:20 Forskning på människor är extremt svårt
0 Comments
Adding comments is not available at this time.