Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack

Jan 31, 2018

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på konceptet ultraprocessad mat när Jacob och Wille har doktoranden och dietisten Filippa Juul på besök.

Filippa har analyserat hur vår kosthållning har förändrats i Sverige de senaste 50 åren i Sverige och numera forskar hon i New York.

I det här avsnittet...


Jan 24, 2018

I detta avsnitt av Tyngre Träningssnack så försöker Wille och Jacob hjälpa dig att navigera bland alla artiklar och tidningsrubriker kring träning och hälsa.

Du får höra om ett antal varningssignaler eller tecken på att det du läser helt enkelt inte stämmer eller att författaren bakom texten försäljer att...


Jan 17, 2018

Wille och Jacob kör solo i detta frågeavsnitt där de bland annat diskuterar överföring från en typ av träningsform eller träningstyp till en annan. När hjälper det inte längre att bli starkare i fall du vill hoppa högt? Vilken betydelse har GI och GL för sig själv när det gäller hälsa? Varför kan du...


Jan 10, 2018

Wille och Jacob diskuterar möjliga men spekulativa hypoteser i detta avsnitt av Tyngre Träningssnack. Du får bland annat höra varför Jacob tycker att hopprep borde användas mer som uppvärmning, varför Wille fortfarande tror att det skulle kunna finnas fördelar med att öka på sin fettadaptation genom att...


Jan 3, 2018

Allmänläkaren Anders Tengblad, PhD, som även skrivit en avhandling som berör typ 2 diabetes gästar denna vecka för att diskutera lågkolhydratkost vid viktnedgång och typ 2 diabetes.

Det blir en lång diskussion med fokus på fördelarna som finns med att ge personer med övervikt och typ 2 diabetes rådet att...