Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack

Oct 28, 2020

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack blir det fyra lite längre diskussioner med utgångspunkt från era lyssnarfrågor.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:17 Jacob har blivit pappa
  • 00:01:20 Sista fotbollsmatchen för säsongen...


Oct 21, 2020

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskuteras vad som verkligen sker i kroppen när du konditionstränar på olika intensiteter. Och varför det är väldigt svårt att veta vad som händer i din kropp vid en viss intensitet mätt med puls, hastighet, laktat, effekt/watt eller liknande.

I avsnittet diskuteras en...


Oct 14, 2020

Gudiol och Valkeaoja diskuterar lyssnarfrågor i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack. Det blir bland annat en diskussion kring hur volym och hastighet påverkar dina resultat på gymmet, vad sweet spot träning innebär och om det är effektiv träning samt om det finns fördelar eller nackdelar med att träna med...


Oct 7, 2020

Tyngre Träningssnack firar 5 års poddande genom att bjuda in Caroline Mellberg och för att diskutera hormoner hos kvinnor och vilken eventuell inverkan som det kan ha på deras prestationsförmåga.

Som utgångspunkt har vi två systematiska översiktsartiklar där en har tittat på forskningen kring