Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 27, 2017

Vi tittar tillbaka på året som gått och försöker ta upp saker som vi har lärt oss i de olika avsnitten från våra gäster. Vi reflekterar också en hel del kring de kommentarer som har kommit in under året, både de bra och de dåliga.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Summering av året 2017
  • 00:02:03 De mest nerladdade avsnittet under året
  • 00:13:04 Våra personliga favoritavsnitt och tankar det gett oss
  • 00:30:48 Läser yngre människor färre äldre böcker om träning idag?
  • 00:38:37 Kommentarer från folk som ignorerar den data som finns
  • 00:55:22 Ett avslutande tack