Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 23, 2018

Denna vecka gör Jacob och Wille en djupdykning i termer så som processat och naturligt i dagens avsnitt av podden. Som hjälp har de professor Andreas Håkansson som forskar på hur man kan effektivisera och förbättra livsmedelsproduktion i större skala och som även har ett eget större intresse i hur människor ser på mat och livsmedelsproduktion.

Andreas Håkansson har också skrivit boken "Det ängsliga matsamhället - Det fina med färdigmaten" som handlar just om hur konsumenter ser på maten de äter och de processer som den har genomgått.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob och Willes liv - i korthet
 • 00:02:58 Dagens gäst, Andreas Håkansson
 • 00:03:33 Hur slår man den perfekta majonnäsen?
 • 00:04:54 Andreas forskning inom livsmedelsteknik
 • 00:10:37 Människors inställning till processad mat
 • 00:12:21 Det ängsliga matsamhället - det fina med färdigmaten
 • 00:13:21 Kan den negativa synen på processad mat vara människors förenklade riktlinjer för att välja bättre livsmedel?
 • 00:17:57 Eventuella problem med att kalla ultraprocessad mat dålig
 • 00:20:20 Svårigheterna med att se att korrelationen processat-dåligt innebär att allt processat är dåligt
 • 00:22:15 Processad mat kan vara mycket mer klimatsmart
 • 00:25:19 Fabriksmat innehåller ofta mindre mängder av ämnen som ses som giftiga
 • 00:28:49 Företagens agenda där får hälsa inte är nr 1
 • 00:31:29 Forskning för att minska svinn och göra maten bättre
 • 00:35:33 Vad Andreas tycker att matindustrin gör extra dåligt idag
 • 00:39:17 Problemet och riskerna med när folk inte vill ha konserveringsmedel i maten
 • 00:43:47 Natriumbensoat finns även i naturen
 • 00:47:56 Arbetet med att försöka öka produkten utan mer miljöpåverkan
 • 00:52:14 Lekmanna toxikologi och problemet med konserveringsmedel
 • 00:56:26 Problemet med enkla riktlinjer när kosten är komplicerat
 • 01:03:39 Diskussionen kring naturlig och onaturlig mat
 • 01:04:58 Nutritionism, livsmedelsindustrin och blir maten nyttigare?
 • 01:08:46 Svårigheten att veta hur ett livsmedel verkligen är producerat och vad det innehåller
 • 01:12:31 Är Andreas köpt av industrin?
 • 01:13:53 Mycket samarbete med industrin är vad som förväntas och det är nödvändigt
 • 01:18:06 Regerings mål att svensk livsmedelsindustri ska öka