Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


May 30, 2018

Det snackas mer och mer om studier, forskning och vetenskap när det gäller träning, kost och hälsa och det är väldigt positivt. Men om du ska förstå hur mycket tyngd du ska lägga vid ett visst resultat och hur bra bevisat ett påstående verkligen är så behöver du känna till vilka olika typer av studier som det finns och vilka styrkorna och svagheterna är med varje typ. I det här avsnittet så guidar Wille och Jacob dig igenom grunderna kring olika former av vetenskapliga artiklar och studier.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Olika typer av studier och vetenskapliga artiklar
 • 00:01:54 Evidenspyramiden
 • 00:04:47 In vitro studier
 • 00:14:08 Djurstudier
 • 00:24:19 Observationsstudier
 • 00:24:55 Fallstudier
 • 00:34:10 Cohortstudier och epidemiologi
 • 00:42:41 I fall det är självrapporterad data är resultaten än mer osäkra
 • 00:47:19 Interventionsstudier, randomiserade och icke randomiserade
 • 00:58:15 De negativa sidorna med RCT
 • 01:02:56 Systematiska översiktsartiklar
 • 01:08:09 Meta-analyser
 • 01:15:39 Narrative review eller enkel översiktsartikel
 • 01:19:37 Det är svårt att avgöra om en review är bra eller dålig i fall man inte kan ämnet sen tidigare
 • 01:20:44 Ledare och korta brev eller debattartiklar
 • 01:27:53 Personer med fina titlar som uttalar sig i media