Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 3, 2018

Det är dags att diskutera ytterligare några prylar och mer eller mindre användbara hjälpmedel som du kan använda för att förbättra din träning eller hälsa.

I det här avsnittet får du dessutom veta lite kring vad som händer med ledband när de blivit skadade och hur det påverkar din risk för att få en ny skada.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Fler gadgets och prylar
  • 00:01:47 Sporttejp eller coachtejp
  • 00:03:55 Ligamentskador blir ofta inte 100 procent bra
  • 00:12:30 Den färgglada tejpen
  • 00:14:01 Lindor för att skydda handleder och fotleder
  • 00:17:10 Blodsockermätare
  • 00:23:03 Vågar som uppskattar din kroppsfettprocent
  • 00:31:31 MyJump för att mäta hur högt man hoppar
  • 00:38:03 Barsense för att analysera ens lyftbana