Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 31, 2018

Gudiol och Valkeaoja tillåter sig själv spekulera lite mer än vanligt i det här avsnittet där de tar upp möjliga hypoteser, det vill säga saker som de tror skulle kunna visa sig vara sant i fall någon verkligen undersökt det.

Du får bland annat höra om hur ville tror att variation av underlag och skor är viktigare än att välja rätt underlag och skor i fall du vill undvika skador vid löpning. Jacob berättar om varför han tror att failure sällan är någonting som idrottare bör syssla med om de vill bli bättre på sin idrott.

Utöver det här så får du två uppföljningar kring hypoteser som tagits upp i avsnitt 105 och avsnitt 113 som var de senaste avsnitten där det diskuterades möjliga hypoteser.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Är man som bäst när kroppen känns lite sliten?
  • 00:04:27 Det skulle kunna var sant - fortsättning på avsnitt 105 och 113
  • 00:07:34 Varför Gudiol inte är intresserad av att själv leva "opti"
  • 00:11:08 Uppföljning - Är lösgodis bättre än chips?
  • 00:17:38 Uppföljning - Vilken tid på dygnet är det bäst att äta?
  • 00:32:45 Om du flyttat kylskåpet och skafferiet ner i källaren så hade folk gått ner i vikt
  • 00:37:45 Omväxlande underlag eller skor är viktigare för att förebygga skador än "rätt" underlag eller skor
  • 00:41:08 Det viktigaste för barns utveckling är variation och stimulering, inte att vinna
  • 00:49:21 Det är bra att syssla med fler idrotter istället för att specialisera sig tidigt
  • 00:56:20 Failure är mest för den som vill bygga muskler, inte för idrottare