Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 9, 2016

Veckans gäst är Emma Frans PhD, forskare i epidemiologi och vetenskapsbloggare. Fokus för dagen hamnar är fördelarna och nackdelarna med epidemiologi med fokus på de problemen som finns inom nutritionsepidemiologi. Vi diskuterar också mycket kring hur man kommunicerar vetenskap till allmänheten och det som kallas för forskares tredje uppgift vilket är att förmedla kunskap till allmänheten.

Du kan följa Emma Frans både på Twitter och Instagram vilket du inte bör missa då hon är hysteriskt rolig.

Glöm inte heller att följa Tyngre Träningssnack på Instagram för att få uppföljningar på tidigare avsnitt, lite information inför kommande avsnitt och möjlighet att ställa frågor till oss inför avsnitten.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Emma Frans
 • 00:05:35 Pressen att producera resultat som forskare
 • 00:11:20 Vad är epidemiologi?
 • 00:15:50 Problem inom epidemiologisk forskning
 • 00:22:16 Rött kött och cancer
 • 00:25:03 Det viktigaste är att kunna metoder som epidemiolog
 • 00:27:52 Absolut vs relativ risk
 • 00:36:47 Den tredje uppgiften som forskare
 • 00:43:24 Koststudier och epidemiologi
 • 00:51:05 Tro som blir "verklighet" i epidemiologiska studier
 • 00:58:58 Hur dålig epidemiologi och journalistik påverkar folks allmänna tro på vetenskap
 • 01:00:36 Fel studier får oftast störst rubriker och de kan förstöra kommande forskning
 • 01:04:10 Det är inte bara medias fel att folk får en dålig bild av vetenskap
 • 01:10:38 Män och kvinnor inom forskningen och sociala medier
 • 01:20:35 Veckans argumentationsfel/feltänk, Choice supportive bias