Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 30, 2016

Denna vecka gästas Jacob och Wille av Erik Hemmingsson PhD, från karolinska. Erik har skrivit dubbla avhandlingar på ämnet övervikt. Nyligen var han också med och publicerade en studie där man tittat på hur svenskens matvanor förändrats över de senast 50 åren och hur det kan ha påverka förekomsten av fetma.

Huvudfokus på avsnittet ligger också på hur vi människor påverkas av den miljö vi lever i och hur samhället idag är anordnat på ett sätt som gör att väldigt många har svårt att kontrollera sin vikt. Vi diskuterar även skatt på läsk, marknadsföring riktad mot barn samt om att en förändring i samhället troligen måste komma från gräsrotsrörelser.

Utöver detta tar vi upp en hel del kring Eriks tidigare studier på fysisk aktivitet för överviktiga, kroppens set point och hur en dåligt utförd bulk eventuellt skulle kunna påverka ens förmåga att hålla sig smal på lång sikt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av veckans gäst, Erik Hemmingsson
 • 00:02:00 Dubbla doktorsavhandlingar i ämnet övervikt och fetma
 • 00:05:10 Fysisk aktivitet på recept
 • 00:09:15 Är du fet för att du varit inaktiv eller blev du inaktiv för att du blev fet?
 • 00:14:15 Påverkan i barndomen är väldigt viktig
 • 00:18:36 Mycket mer skitmat och för stort fokus på makronutrienter och enskilda faktorer
 • 00:25:10 Dolt socker vs de uppenbara sockerkällorna
 • 00:29:30 Varför skatt på läsk är en bra idé!                
 • 00:40:35 Hälsominister Wikström mesiga debattartikel i Aftonbladet
 • 00:45:30 Vi måste ge folk lite medvind
 • 00:48:20 Argumentet att de drabbar de fattiga
 • 00:50:40 Vad som har hänt med Svenskens matvanor i siffror
 • 00:54:26 Vad händer om folk slutar äta skitmat?
 • 00:57:30 En gång tjock alltid tjock?
 • 01:07:45 Tron att man kan kontrollera sin vikt till 100 procent bara genom att träna lite extra och äta lite mindre
 • 01:12:40 Långsiktiga negativa effekter av snabb viktuppgång (dålig bulk)
 • 01:17:35 Vad krävs för att folk ska börja reagera? Är vi där nu?
 • 01:20:50 Jacobs osunda förhållande till lösgodis
 • 01:23:20 Livsmedelsföretagens inriktning mot barnen
 • 01:27:05 Vikten av att våga prova olika interventioner
 • 01:30:15 Betydelsen av att även de som inte har problem kan se problemet

Du kan följa Erik Hemmingsson på twitter för mer intressant information i de här ämnena, @ErikHemmingsson.

Som vanligt rekommenderar vi att du följer Tyngre Träningssnack på Instagram för att få uppdateringar relaterade till varje avsnitt.