Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 16, 2019

Wille och Jacob diskuterar lyssnarfrågor. Du får bland annat höra om hur du bäst laddar upp när det gäller kosten inför och under ett 10 kilometerslopp. Hur stor inverkan dina livsval verkligen kan tänkas ha på din livslängd och betydelsen av fett i maten för att höja smaken och belöningen.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Höst och vår senaste träningsperiod
  • 00:05:42 Kostuppladdning inför ett 10k-lopp
  • 00:21:46 Hur mycket kan du påverka din livslängd med aktiva val?
  • 00:45:00 Hur viktigt är fett för smak och belöning?
  • 00:49:27 Kan magen bli "bubblig" om du äter mycket frukt?