Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 4, 2020

Gudiol och Wille diskuterar periodisk fasta och ett par lyssnarfrågor kring bland annat konditionsträning efter styrketräningspasset och om det går bra att värma upp proteinpulver

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Gudiol är väl utvilad
  • 00:02:35 Corona börjar ta fart igen
  • 00:06:21 Går det bra att värma upp proteinpulver?
  • 00:09:22 Försämras effekten av ett styrkepass om du kör konditionsträning direkt efter?
  • 00:18:07 Varför Jacobs döttrar inte vill spela Super Mario Kart med honom
  • 00:20:20 Vad vi tycker att barn bör göra i ungdomsåren så de fortsätter vara fysiskt aktiva senare i livet
  • 00:31:27 När pulsen, effekten och hastigheten går ner men RPE förblir lika högt
  • 00:33:48 En längre diskussion kring periodisk fasta/time restricted feeding