Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Feb 3, 2021

Andreas Ivarsson är tillbaka i podden efter fyra år för att berätta vad som har skett sen dess. Vi får bland annat höra om hans påbörjade arbete tillsammans med Arsenal FC där han hjälper till som konsult.

Vi diskuterar även utmaningen med att få forskning till något praktiskt och att förmedla olika mycket information på ett bra sätt till olika personer i en idrottsförening.

Dessutom går vi även in på en liten uppdatering kring hur idrottares mentala status kan påverka skaderisken framöver.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Wille har fortfarande lite besvär från sitt knä
 • 00:02:01 Gudiol jobbar ineffektivt och hänger för mycket på twitter
 • 00:09:05 Andreas Ivarsson är tillbaka 4 år senare
 • 00:10:57 Andreas arbete med Arsenal FC
 • 00:13:57 Forskare går sällan in i föreningar och bestämmer vad de ska göra numera
 • 00:15:16 Vad blir det av arbetet rent publikationsmässigt?
 • 00:20:59 Hur kan man se till att man som forskare bidrar till de som arbetar mer praktiskt?
 • 00:24:03 Vad Andreas tycker att han har lärt sig när han fått arbeta mer praktiskt
 • 00:27:43 Betydelsen av att ställa bra frågor som går att besvara
 • 00:31:32 Det senaste kring hur vårt mående för stunden påverkar vår skaderisk
 • 00:38:25 Lägger fotbollen någon vikt vid att det psykologiska kan påverka skaderisken?
 • 00:40:55 Bör alla klubbar ha det här i sin klubb eller bör varje spelare hitta individuella lösningar som kan följa dem när de byter klubb?
 • 00:46:15 Det finns mycket skrock inom idrotten, hur mycket försöker man påverka det?
 • 00:51:39 Kan man använda forskningen från företag inom idrottsvärlden?
 • 00:55:31 Hur introducerar man modellerna och kunskapen kring idrottspsykologi för mer praktiska tränare?
 • 01:00:37 Betydelsen av fallrapporter och förstå andras perspektiv som tränare
 • 01:02:30 Informationen behöver vara olika omfattande till olika personer i en förening
 • 01:04:31 Kan man nå fler idrottare om man ger dem möjlighet att inta informationen i olika situationer?
 • 01:09:12 Behovet av att förmedla osäkerhet även när vi vill ge konkreta råd