Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 23, 2021

Dags för ännu ett frågeavsnitt och i detta avsnitt diskuterar vi bland annat en hel del kring begreppet hälsa och hur man ska förhålla sig kring det när det mesta vi kallar för hälsosamt egentligen bara är saker som tros påverka riskfaktorer.

Utöver det så ger vi tips på bra källor till information samt om det finns träningsprogram baserat på AI som är smarta nog för att verkligen vara klart bättre än mer generella program.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Gudiol har spenderat en natt på akuten i Helsingborg
  • 00:09:10 Wille har varit ute och cyklat 9 mil
  • 00:14:42 Kan man vara hälsosam i fall man är överviktig?
  • 00:31:59 Exempel på personer, poddar och hemsidor som vi tycker bidrar med bra information
  • 00:47:51 Våra tankar kring programmet Trainer Road som sägs styra träningen via AI