Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 30, 2021

I veckans Tyngre Träningssnack gästar Jonatan Jungmalm som precis avslutat sin doktorsavhandling på löpning och skador. Vi diskuterar de fynd han gjorde tillsammans med vad forskningen på området rent allmänt kan säga kring vilka faktorer som eventuellt påverkar en löpare skaderisk.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Gudiol mår bra igen men har inte fått till sin träning
 • 00:04:46 Vid träning är det kontinuitet som är det viktiga
 • 00:06:22 Wille har fått en liten nytändning när det gäller cykling
 • 00:10:42 Veckans gäst Jonatan Jungmalm
 • 00:13:58 Arbete med att sälja löparskor gav intresset kring löpning och skador
 • 00:19:52 Tankarna om att börja doktorera på skador vid löpning
 • 00:22:13 Etikansökan var först tänkt att titta både på riskfaktorer och förebyggande
 • 00:24:20 Doktorsavhandlingen blev endast på riskfaktorer - utfördes på deltagare i Göteborgsvarvet
 • 00:27:59 Vad räknas som en motionär?
 • 00:29:33 Vad man valde att mäta som potentiella riskfaktorer
 • 00:31:41 Vad är triggerpunkter?
 • 00:33:44 Biomekaniska mätningar för att försöka koppla löpteknik till skaderisk
 • 00:37:42 Kontinuerlig uppföljning över ett års med träning
 • 00:45:48 Instruktionerna var att deltagarna inte skulle förändra sin träning under året
 • 00:47:25 På 180 000 kilometers löpning så var det 75 skador
 • 00:51:36 Faktorer som eventuellt påverkar skaderisken enligt studien
 • 00:55:57 Tidigare skada förutsåg som vanligt en framtida skada
 • 00:59:08 Acute-Cronic workload ratio för att försöka fånga upp en ökad skaderisk
 • 01:05:08 Möjligen är skaderisken större med stor ökning i belastning på kort tid
 • 01:09:25 Hur många skador får människor som inte tränar?
 • 01:12:52 Vad kan man göra för att minska skaderisken vid löpning?
 • 01:16:55 De stora apparna som finns idag borde kunna nyttjas för att samla in försökspersoner och data
 • 01:19:19 Svårigheterna att utföra studier på skadeförebyggande träning inom individuella idrotter
 • 01:24:10 Delar som inte verkar påverka skaderisken vid löpning