Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 4, 2021

Wille kör näst inpå solo det här avsnittet då han berättar om en fjärde egenskap som utöver hög syreupptagningsförmåga, hög laktattröskel och bra arbetsekonomi påverkar konditionsidrottares prestation.

Den här fjärde egenskapen är att kunna motstå trötthet allt eftersom tiden går i ett långt lopp.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Två sämre mikrofoner för ett intro om resor
 • 00:03:11 Fri tillgång till Fanta Lemon Zero
 • 00:05:36 Wille ska hälsa på sin bror i Danmark
 • 00:08:39 VO2max, tröskel, ekonomi och ...?
 • 00:10:19 De tre viktigaste faktorerna som påverkar ens prestation som konditionsidrottare
 • 00:11:29 VO2max är den maximala kapaciteten
 • 00:12:37 Arbetsekonomin, hur mycket bränsle behöver du för arbete x?
 • 00:14:39 Din tröskel är den effekten du kan ha väldigt länge utan att överhetta
 • 00:19:00 Det verkar finnas en fjärde faktor som också påverkar prestationen
 • 00:19:59 Den fjärde faktorn verkar vara att kunna motstå trötthet efter längre tid
 • 00:25:33 Kolhydrater har en påverkan på den fjärde faktorn, men kanske inte fullt ut
 • 00:26:59 En studie på cykling som möjligen fångar upp det här fenomenet
 • 00:33:57 Kan de här förklara varför äldre cyklister verkar tåla mer belastning?
 • 00:35:39 Kan det här tränas eller är det medfött?
 • 00:38:13 Det finns inget test för det här just nu men det blir nog ett jobbigt test