Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 8, 2016

Mikael Mattsson är tillbaka i Tyngre Träningssnack och den här gången fokuserar vi på frågan alkohol och träning. Vi diskuterar bland annat frågor så som hur dosen påverkar, om det är bättre att träna före du dricker eller om du ska träna efter. Vad det är som påverkas mest i ens prestationsförmåga av alkohol och mycket mer.

Efter det diskuterar vi även aktivitetsmätarna som har blivit populära på senare år. Hur fungerar dem och är deras siffror tillförlitliga?

Hållpunkter

 • 00:00:00 Mikael Mattssons återkomst
 • 00:02:30 Alkohol och träning - dosen gör giftet
 • 00:05:00 Alkohol som doping
 • 00:10:00 När är alkohol som mest negativt på prestationen
 • 00:12:00 Är den negativa effekten bara beroende av alkoholmängden?
 • 00:15:45 Vilken dos av alkohol är ett problem?
 • 00:17:45 Om du inte tänkt träna på några dagar - spelar det någon roll då?
 • 00:18:40 Hur påverkas träningseffekten om du tränar dagarna efter?
 • 00:22:20 Påverkas du av regelbundet helgdrickande eller en festvecka?
 • 00:25:00 Kalorierna från alkohol ska inte glömmas bort
 • 00:26:50 Det är alltid bättre att träna än att inte träna men när får du ut mest av träningen om du ska dricka?
 • 00:32:15 Är det fel med nolltolerans mot alkohol inom idrotten?
 • 00:33:50 Får du mer bukfetma än öl?
 • 00:35:45 Öl som återhämtningsdryck
 • 00:39:00 Hur påverkas folks fysiska aktivitet av alkohol?
 • 00:42:40 Hur fungerar aktivitetsarmband?
 • 00:47:10 Aktivitetsarmband är bra i vissa sammanhang, andra inte
 • 00:50:20 Möjligheterna att mäta blodsocker, syremättnad mm i framtiden
 • 00:52:50 Vilken aktivitetsmätare är bäst på marknaden?
 • 00:57:20 Rör man sig bort från mätare som man opererar in hos människor?
 • 01:00:16 Vilka företag är mest öppna mot forskare och utveckling?
 • 01:05:30 Vad är nästa steg när det gäller aktivitetsmätare?

OBS: 25 minuter in i avsnittet diskuteras kalorier från alkohol. Jacob nämner då siffran 7 energiprocent från alkohol. Den siffran gäller inte för Sverige och det var bland folk som faktiskt dricker alkohol. Medelsiffran i Sverige om man inkluderar alla, alltså även de som inte dricker någonting alls, är dock nästan 4 energiprocent hos män och 3 hos kvinnor. Så 7 energiprocent är en möjlig siffra för de som dricker i Sverige men vi vet inte.