Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Oct 6, 2021

Den här veckan får du en uppdatering kring Skitmat och högbelönande mat med fokus på en nyare studie som använt sig av begreppet Hyper-Palatable foods som vi diskuterat tidigare i avsnitt 214.

Efter det blir det en lång genomgång med olika möjliga förklaringar till varför vissa människor som verkar leva väldigt ohälsosamt inte verkar gå upp i vikt eller få sämre kroppsammansättning.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Försnack om barn, trött träning och Wille fick kramp under ett Zwiftlopp
  • 00:08:56 En ny studie på så kallad Hyper-Palatable foods
  • 00:26:57 Det finns flera sätt att försöka fånga in "skitmaten" men vi vet inte vilket som är bäst
  • 00:28:56 Gudiol tror att hyper-palatable foods är en bättre indelning än energidensitet eller ultraprocessad mat
  • 00:39:29 Varför går vissa människor inte upp i vikt trots ohälsosamt levende