Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 10, 2021

I veckans avsnitt av podden diskuterar vi hjärtvariabilitet, HRV. Vad det är för någonting, hur det påverkas av din träning och liv i övrigt samt hur det eventuellt kan användas som hjälpmedel i din träning.

Hjärtvariabilitet används ofta som ett sätt för att försöka analysera stressnivåer och det fungerar ganska bra för det. Utmaningen ligger istället i att försöka avgöra vilken stress som är relevant för din träning och vad du nog mer bör ignorera.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Mycket förkylningar i familjen Gudiol
 • 00:02:17 Wille förlorade på Zwift pga dåligt internet
 • 00:06:20 Anpassning av träningen efter dagsform
 • 00:12:14 Hjärtvariabilitet, HRV, som hjälpmedel för att styra konditionsträningen
 • 00:17:39 Folk har i princip alltid justerat träningen efter dagsform
 • 00:21:03 Det finns många sätt att räkna ut HRV och ingen erkänd standard
 • 00:23:02 En översiktsartikel på hur träning anpassad med hjälp av HRV fungerar jämfört med ett förutbestämt program
 • 00:27:34 Bättre resultat med träning som justeras efter HRV jämfört med ingenting
 • 00:33:00 Det går inte att titta på en enskild dag när man nyttjar HRV för träningen
 • 00:36:00 Dina prylar vet inte om du har planerat för att vara lite sliten ibland
 • 00:42:20 Hur ska man ändra träningen i fall den behöver justeras?
 • 00:44:39 Det finns flera företag som sitter på enormt mycket data