Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 1, 2021

Willam Apro är tillbaka som gäst i podden för att berätta om sin egen forskning kring hur aminosyror påverkar proteinsyntesen och om låga muskelglykogennivåer har någon inverkan på proteinsyntesen.

Det blir dessutom en lång diskussion om betydelsen av att utföra studier på människor istället för bara djur när man studerar signaler och effekter på cellnivå. Samt en beskrivning av hur det går till när man utför en muskelbiopsi.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:07 Jacob börjar närma sig 40 års åldern
 • 00:05:41 William Apro är tillbaka som gäst
 • 00:12:49 Varför göra studier om vad som sker på cellnivå på människor?
 • 00:15:27 Försök att testa saker på människor som redan är visat i djurförsök
 • 00:20:36 När studierna på människor visar på annat än studierna på möss
 • 00:24:35 De som utför studier på celler är dåliga på läsa/referera till människostudier
 • 00:28:52 Problemet när saker blir sanningar innan det verkligen är visat
 • 00:34:58 Aminosyror och proteiner i samband med träning
 • 00:45:13 Det är svårt att mäta mindre förändringar i kroppssammansättning tillförlitligt
 • 00:50:43 Hur det går till när man tar en muskelbiopsi
 • 00:58:27 Vilken information som man kan få ut från en muskelbiopsi
 • 01:08:32 Apros senaste studie på muskelglykogenens påverkan vid styrketräning
 • 01:14:50 Hur du tömmer allt utom en muskel på glykogen
 • 01:17:05 Märker man av om man styrketränar med eller utan muskelglykogen?
 • 01:20:23 Studiens hypotes är att signaler om låga energinivåer bör påverka effekten negativt
 • 01:27:18 Vi behöver visa att saker fungerar på människor för djurstudier för ofta inte över till människor