Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 22, 2021

Filip Larsen är tillbaka som gäst i podcasten för att berätta om lite av det som hans forskargrupp har kommit fram till under de senaste fem åren sedan han senast var med.

Det blir först en diskussion kring energieffektivitet i mitokondrierna och hur tillskott av nitrit påverkar arbetsekonomin.

Efter det följer en lång diskussion kring för hård träning, en ny tröskel kallad C1-max och förhoppningarna om att kunna ta fram en bra markör för när man tränar precis så mycket som man klarar av för stunden.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob är stel i ryggen efter många timmar i en bil
 • 00:02:44 Gudiol tror att dagens ungdomar är bättre på att styrketräna
 • 00:08:24 Filip Larsen är tillbaka
 • 00:10:14 Forskning på våra mitokondriers funktion
 • 00:13:42 Dosen nitrat som används som kosttillskott är inte så svår att få i sig via kosten
 • 00:16:14 Lägre energiförbrukning vid ett visst arbete
 • 00:18:28 Finns där en gräns där mer effektiva mitokondrier är negativt?
 • 00:23:40 Mer slösamma mitokondrier innebär något högre VO2max
 • 00:25:44 Väldigt hård träning och mitokondrier som inte orkar med
 • 00:29:51 Betydelsen av en forskargrupp som kan väldigt mycket om träning rent praktiskt
 • 00:37:18 Studien visar inte att hård träning är dåligt
 • 00:40:33 Målet att försöka hitta det optimala träningsprogrammet
 • 00:45:00 Förhoppningen om att hitta mindre invasiva markörer än muskelbiopsier
 • 00:46:57 Heart Rate Variability verkar endast fungera för ~1/3
 • 00:49:28 Kortsiktigt kan du bli bättre trots att du tränar för hårt
 • 00:51:51 Är det bättre med korta eller längre träningscykler?
 • 00:54:25 En ny tröskel som heter C1-max
 • 01:02:08 Kan det spela någon roll om den lågintensiva träningen ligger under eller över C1-max?
 • 01:05:14 Den högintensiva träningen är hyfsad studerad men den lågintensiva finns det väldigt lite på