Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 5, 2022

I veckans avsnitt skulle vi diskutera frågor men det blev i princip bara en lång diskussion kring vad vid tror är bra att tänka på om man vill träna mycket även som äldre fast ändå ha som huvudmål att hålla sig frisk och skadefri.

Till sist blir det även en kort del kring TENS/EMS apparater och om de eventuellt kan hjälpa till med återhämtningen efter träning.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Det är svårt att få tid för att leka på badhusen i Stockholm
  • 00:04:32 Gudiol har tränat och donerat blod
  • 00:09:02 Hur kan man planera sin träning för att undvika skador och åldras väl med mycket träning över många år?
  • 00:43:37 Finns det någon bra evidens för TENS eller EMS för återhämtning?