Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 10, 2022

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack har en råd tråd i form av temperatur och hur kroppen reagerar på olika förändringar av den.

Först blir det en diskussion kring en ny studie som har tittat på om människors energiförbrukning förändras på något sätt beroende på om de bor i ett varmare eller kallare klimat.

Efter det diskuterar vi en nypublicerad finsk studie där man har jämfört träning med bastubad direkt efter mot endast samma träning och sett tecken på förbättringar i resultat för gruppen som också fick basta.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob har redan nyttjat sin skivstångsställning
 • 00:04:05 Om du har frågor eller tips gällande ämnen/gäster så hör gärna av dig
 • 00:06:36 Avsnittet om temperatur
 • 00:07:38 Människor har samma energiförbrukning oavsett om temperaturen utomhus är hög eller låg
 • 00:11:50 Kroppen har flera sätt för att försöka kontrollera kroppstemperaturen
 • 00:14:42 Varför är det en intressant fråga om energiförbrukningen förändras beroende på temperaturen där människor bor?
 • 00:17:21 Människors totala energiförbrukning är starkt beroende av mängden fettfri massa
 • 00:20:06 Inga skillnader beroende på var människor bor - är det för att vi kontrollerar klimatet?
 • 00:22:19 Vinterbadare kan möjligen ha en högre energiförbrukning pga mer brun fettväv
 • 00:26:20 Vi människor gillar inte riktigt när homeostasen i kroppen störs
 • 00:27:14 Träning med eller utan att basta direkt efteråt
 • 00:33:32 Ett submaxtest för att uppskatta deltagarnas kondition är inte bra nog
 • 00:35:26 Träning följt av bastu gav bättre resultat än endast träning
 • 00:41:58 De individuella resultaten talar för att outliers kanske driver resultatet?
 • 00:43:35 Effekten är möjligen också bara en kortvarig boost i plasmavolym
 • 00:45:18 Blodtrycket sänktes mer hos de som bastade efter träningen
 • 00:50:03 Trots osäkra mätningar så var trenden i alla resultat att bastu gav en extra effekt
 • 00:52:02 Man köper lättare resultaten från sämre studier när man gillar dess slutsatser