Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 17, 2022

Ännu ett frågeavsnitt där Jacob och Wille ger långa svar på bra frågor. Den här veckan handlar det först om vad vi vet kring så kallade non-responders, dvs personer som inte får någon positiv effekt från träning i studier.

Efter det så hoppar vi vidare in på ämnet vad som är processad och ultraprocessad mat. Vilka olika definitioner det finns på de här kategorierna och varför det allt som oftast blir stökigt och otydligt när termerna används.

Till sist så diskuterar vi lite kort kring vad man vet om hur hamstringsmuskeln påverkas när delar av dess sena används som nytt korsband vid en korsbandsoperation.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Jacob har en massa administrativa saker och hushållssysslor
  • 00:07:08 Våra tankar kring så kallade non-responders i träningsstudier
  • 00:10:58 Dagsformen vid testning kan ha stor påverkan på hur du utvärderar en träningsperiod
  • 00:16:48 En viss procent av max kan innebära olika typer av stress för olika personer
  • 00:21:35 Förvirringen kring termerna processad mat och ultraprocessad mat
  • 00:48:11 Hur påverkas hamstring när man använder delar av senan vid korsbandsoperationer?