Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Aug 24, 2022

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskuterar vi först termen intuitivt ätande och vad som kan vara bra praktiskt med konceptet men också de bristerna som finns i fall man vill använda det inom forskningen eller i mer klinisk verksamhet.

Efter det blir det en diskussion kring vad det verkligen är som driver på anpassningen vid konditionsträning. Är det viktigaste att bli trött enligt självskattning, ha koll på sina wattvärden eller är det kanske mer ansträngning i form av hög andningsfrekvens och puls som är viktigt? Hur hur påverkar träning som stressar de här saker olika den specifika anpassningen?

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Willes liv leker och Jacob har det också bra
  • 00:06:27 Vad innebär begreppet intuitivt ätande och vad säger forskningen på ämnet?
  • 00:28:41 Wille berättar varför du inte har någon nytta av plasthatten på ventilen på dina cykeldäck
  • 00:30:31 Är pulsen och ansträngningen mer rättvisande än wattmätaren om man kör mountainbike som cykelträning?