Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Feb 15, 2023

Denna vecka diskuterar Jacob och Wille en studie där man visat på de stora skillnaderna i relativ energiförbrukning som olika människor kan uppnå beroende på hur tränade de är. Framför allt förr så utformades många rekommendationer kring fysisk aktivitet utifrån den uppskattade energiförbrukningen under arbetstiden. Det här mätte man med hjälp av något som kallas för MET vilket är ett mått för hur mycket energiförbrukningen ökar i förhållande till energiförbrukningen vid vila. De första råden sattes med gränsen att fysisk aktivitet ska vara på 3 MET eller högre. Det vill säga att energiförbrukningen under aktiviteten ska vara minst tre gånger så hög under vila.

På senare tid har dock istället många råd utformats utifrån ett relativt mått där träningen ska vara ”måttligt ansträngande” eller högre. Det är dock en väldigt stor skillnad på vad människor kan uppnå för energiförbrukning på en viss relativ intensitet vilket studien vi diskuterar belyser väldigt tydligt.

Så frågan är då vad som är viktigast när det gäller hälsa? Är det att man regelbundet utför en viss mängd arbete så man uppnår en högre total energiförbrukning från fysisk aktivitet eller är det viktigare att man anstränger sig lite mer ordentligt några gånger i veckan?

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Jacob har åkt tåg igen
 • (00:02:40) Champions League drar igång nu igen
 • (00:05:20) En ny studie som berör dagens ämne släpptes precis
 • (00:09:23) Skillnaden mellan absolut och relativ intensitet i råd om fysisk aktivitet
 • (00:11:18) Får man hälsovinster från att utföra ett arbete eller för att du anstränger kroppen på ett visst vis?
 • (00:15:07) Vissa modeller framhåller främst totala energiförbrukningen från fysisk aktivitet som viktig
 • (00:18:16) En del råd om fysisk aktivitet baserar sig på något som heter MET som är absolut intensitet
 • (00:21:14) De första frågeformulären frågade mer om arbete än om relativ intensitet
 • (00:24:54) Arbete på samma MET kan skilja sig väldigt i ansträngning mellan olika personer
 • (00:28:18) Måttlig och hög intensitet i råden överlappar väldigt dåligt med olika trösklar hos människor
 • (00:31:48) En vältränad person kan ligga på 10 MET utan större ansträngning
 • (00:35:39) De som tar fram råden tar troligen hänsyn till målgruppen som man vill nå
 • (00:37:10) Om energiförbrukningen är viktigare än arbetet så kan det vara bra att veta
 • (00:39:18) Om man blandar ihop absolut och relativ intensitet kan det bli tokigt