Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 6, 2023

Frågestund i Tyngre Träningssnack och Jacob och Wille diskuterar två olika frågor. Först blir det en lång diskussion kring kollagen som kosttillskott för senor och ligament. Dels kring vad vi vet idag om tillskottet, dels kring vad vi hade velat se för framtida studier och huruvida dessa realistiskt sett kommer att dyka upp. En bra diskussion kring svårigheterna att göra saker fullt evidensbaserat när det helt enkelt saknas forskning på områden.

Efter det behandlas frågan om processat kött och försämrad hälsa. Vad vet vi idag? Vilken typ av studier ligger till grund och gäller verkligen det man tror kan ske alla former av processat kött? Och är effekten stor nog för att du som individ ska behöva bry dig? Många frågor med lite luddiga och fluffiga svar.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Intro - en dag med många motgångar för Gudiol
  • (00:03:55) Wille har kommit igång lite med konditionsträningen
  • (00:10:19) Finns det någon nytta med extra kollagen?
  • (00:38:49) Vad säger forskningen kring processat kött och är allt processat kött dåligt?