Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 20, 2023

Periodisering är ett populärt ord men samtidigt kan det betyda väldigt olika saker för olika människor och i olika sammanhang. I avsnitt 410 av Tyngre Träningssnack diskuterar Jacob och Wille en artikel med titeln The Myth of "Periodisation" som publicerades i slutet av augusti.

Det blir en härlig diskussion kring vad man verkligen menar med ordet periodisering, är det ens testbart i studier? Fokuset i avsnittet ligger på periodisering kring styrketräning men det som tas upp är överförbart även till andra former av träning.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Högre kognitiv kapacitet korrelerar med högre vaccinationstäckning
 • (00:02:25) Tror man på en konspirationsteori så tror man också ofta många många andra på samma "nivå"
 • (00:06:58) Väldigt lite egen träning från Jacob och Wille
 • (00:11:34) Är periodisering en myt?
 • (00:13:09) Vad är vetenskap, vad är pseudovetenskap och vad är bara annat?
 • (00:16:50) Det finns få studier som kan utföras så bra som vaccinstudier
 • (00:20:25) Ordet myt kan ha olika betydelser i olika kontext
 • (00:22:51) Ordet periodisering har väldigt olika betydelse i olika sammanhang och för olika personer
 • (00:25:47) Studier på periodisering tittar knappast på periodisering
 • (00:31:49) Vad ska man förvänta sig i resultat från en studie som säger sig testa periodisering?
 • (00:36:02) Delar av det som inkluderas i periodisering kan testas för sig själv
 • (00:42:28) Studier på träning är i princip aldrig verkliga klara test av det som påstås
 • (00:47:15) Samma ord betyder olika saker i olika böcker och artiklar