Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 13, 2024

Avsnitt 435 av Tyngre Träningssnack handlar om hur träning, och framför allt styrketräning, verkar påverka människors aptit på kort och lång sikt. Som utgångspunkt använder sig Jacob och Wille framför allt av översiktsartikeln ”The impact of acute and chronic resistance training on appetite and energy intake: A scoping review examining resistance exercise and comparisons with other exercise modalities”.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Introsnack
  • (00:06:55) Styrketräning och aptit
  • (00:12:27) Två olika modeller för vad som händer med vår totala energiförbrukning när vi tränar bort energi
  • (00:15:46) Olika personer får olika resultat i studier men vi vet inte varför
  • (00:19:06) Hur styrketräning påverkar aptiten direkt efteråt
  • (00:24:33) Människor som konditionstränar verkar mindre benägna att överäta
  • (00:28:05) Regelbunden styrketräning ger ett något högre energiintag
  • (00:33:03) Vilken roll spelar "tiden vid kylskåp"?
  • (00:35:01) Jacob tycker inte akuta hungerstudier är särskilt relevanta mer