Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 20, 2024

Jonatan Fridolfsson gästar Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur vi mäter fysisk aktivitet och hur sambandet ser ut mellan hälsa och träning på olika intensiteter. Jonathan berättar om alla de utmaningar som finns med att försöka mäta fysisk aktivitet med hjälp av accelerometrar och hur tidiga algoritmer inte kunnat särskilja på träning på olika högre intensiteter. Det här kan bland annat vara en möjlig förklaring till varför man i en del studier sett så nedslående resultat när man försökt att öka på mängden fysisk aktivitet bland skolbarn genom mer skolidrott.

Vi får också höra om hur valet av olika gränsvärden och indelningar när det gäller vilken data som ska tolkas som vilken intensitet kan få väldigt stor skillnad på hur vi bedömer mängden fysisk aktivitet inom en population.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Introsnack kring VAB
 • (00:02:56) Veckans gäst Jonatan Fridolfsson
 • (00:07:17) Stegräknare kontra accelerometrar
 • (00:09:11) Masteruppsats kring hur man mäter steg och fysisk aktivitet rent tekniskt
 • (00:11:47) Äldre algoritmer som skulle mäta steg missade mycket högintensiv aktivitet
 • (00:15:25) Tidiga formler underskattade farten i stegen ännu mer hos barn än hos vuxna
 • (00:19:46) Vi vet att de äldre algoritmerna missade fysisk aktivitet på hög intensitet
 • (00:21:52) Doktorandstudier med fortsatt fokus på tekniken som ska mäta fysisk aktivitet
 • (00:26:21) Korrelerar olika intensiteter av fysisk aktivitet olika mycket med olika sjukdomar?
 • (00:30:59) Nya metoder för att försöka analysera äldre data där rådatan är förlorad
 • (00:32:42) Tröskeln för att något ska räknas som fysisk aktivitet är låg
 • (00:39:14) Detaljer kring hur mycket man rör sig på höga intensiteter kan troligen vara viktigt
 • (00:43:47) Resultat kan variera väldigt mycket beroende på vilken metod som används
 • (00:49:24) Varför vi vet väldigt lite om människors fysiska aktivitet
 • (00:53:56) 3 METs för måttlig intensitet är sannolikt en för låg gräns
 • (00:56:21) Råden anges i relativ intensitet men ändå mäter man ofta fysisk aktivitet i absolut intensitet
 • (01:04:46) Råd med relativa intensiteter verkar gälla mer än de med absoluta värden
 • (01:12:14) Hade det varit bäst med ett prestationsmått som rekommendation än tid med fysisk aktivitet?
 • (01:16:13) All aktivitet räknas men måttlig eller högre intensitet verkar ge betydligt mer för hälsan
 • (01:18:13) Förbättrad kondition verkar vara den viktigaste delen om man diskuterar fysisk aktivitet och hälsa