Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 10, 2024

Martin Altemark är ännu en gång tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack. Denna gång ligger fokus på olika typer av träningsplanering och varför Martin anser att det ganska vanliga fokuset på främst träningsintensitet och träningsvolym för att få till en progression kan vara begränsande och otillräckligt.

Det blir också en bra diskussion kring nyttan av träningsstudier och i fall man verkligen gör rätt när man försöker individanpassa allting? Allt det här samtidigt som vi diskuterar träningsmetoder likt hopp, maxlyft, excentrisk träning och isometrisk träning.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Introsnack om sprinter och städning
 • (00:06:15) Martin Altemark är tillbaka som gäst
 • (00:08:08) Bristerna med traditionell periodisering som fokuserar mycket på vikt och volym
 • (00:14:20) Hög intensitet eller hög volym är det som ger träningssvar
 • (00:17:27) Varför Martin inte tycker att traditionell programmering sällan fungerar bra
 • (00:20:27) Det som står på pappret sker sällan fullt ut i praktiken
 • (00:30:21) Fördelarna med att försöka bli bättre mellan varje träningspass
 • (00:36:01) När de tekniska momenten är enklare kan man fokusera mer på att träna musklerna
 • (00:42:36) Kan man få ut mer av att fokusera på excentrisk träning?
 • (00:49:06) Långa rörelseomfång för över bättre till korta än korta för över till långa
 • (00:52:49) Isometrisk träning för att stärka senor och styrka i specifika vinklar
 • (00:59:27) Isometriska maxlyft
 • (01:04:36) Det som ser ut som excentriska rörelser kan möjligen vara isomertriska är senan dras ut
 • (01:14:09) När man går ifrån traditionell träning är det kluriga att balansera belastning och vollym
 • (01:17:54) Träningsstudier är ofta dåligt rapporterade och svårtolkade
 • (01:20:42) Svårigheterna med att ge personliga råd när kunskapen som finns är väldigt generell
 • (01:24:34) Du vet inte om du faktiskt gör rätt när du individanpassar
 • (01:29:37) Vad som är det bästa i träningsväg är till sist subjektivt det med