Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 24, 2024

I en fortsättning på förra veckans avsnitt om konditionsträning för barn och ungdomar så går Jacob och Wille vidare och diskuterar styrketräning för barn och ungdomar.

Det här avsnittet handlar nästan mer om saker som har påståtts och vad vi inte vet än det handlar om konkreta råd kring styrketräning. Förklaringen ligger helt enkelt i att ren styrketräning för idrottare är en fråga som är ganska dåligt studerad trots att en hel del uttrycker ganska starka och säkra åsikter.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Introsnack om en kall vår, duvor och nytt gym
 • (00:09:25) Styrketräning för barn och ungdomar
 • (00:12:43) Precis som konditionsträning för barn så är styrketräning för barn väldigt svårstuderat
 • (00:15:48) Många talar förbi varandra då de menar olika saker kring styrketräning för barn
 • (00:20:25) Mycket av det som varit kontroversiellt har inte diskuterats på ett vettigt vis
 • (00:26:28) Pendeln har svängt från en extrem till en annan trots att vi vet väldigt lite
 • (00:31:09) Neuromuskulärträning involverar styrka men det är inte klassisk styrketräning
 • (00:34:51) I översiktsartiklar på styrketräning för barn görs säkra påståenden på dålig data
 • (00:39:47) Rimliga råd och påståenden kring styrketräning för barn och ungdomar
 • (00:46:58) Barn med övervikt/fetma är ofta starka på gymmet
 • (00:50:50) Vad ska man säga till unga barn som vill köra tungt på gymmet?
 • (00:52:19) Det man tror skulle kunna vara negativt med styrketräning är förslitningsskador, inte akuta problem
 • (00:57:10) Kontroll på belastningen är troligen överordnat vad som ger belastningen
 • (01:00:27) Ursprunget till påståendet att du ska stanna i längden av styrketräning
 • (01:02:19) Styrketräning för tonåringar är prestationshöjande
 • (01:05:26) Får man färre skador i sin idrott i fall man styrketränar?
 • (01:07:40) Bra skadeförebyggande program för idrott finns på skadefri.no
 • (01:11:44) Olika idrotter har olika behov av styrka och explosivitet
 • (01:16:27) När barnen har växt klart på höjden får de ut mycket mer från styrketräning
 • (01:17:06) Tjejer/kvinnor bör sannolikt börja styrketräning tidigare, och möjligen köra det mer?