Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Dec 15, 2015

Wille och Jacob gästas av Fredrik Correa, tränare, forskare och läkare inom dermatologi. Svänghjulsträning, styrkans betydelse för prestationen samt tre föreläsningar med Rippetoe, Thibadeu och Phillips är några av ämnena.