Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 13, 2016

Dagens avsnitt fokuserar på marklyft och knäböj. Gäst för dagen är sjukgymnasten Lars Berglund som för närvarande doktorerar i Umeå med fokus på framför allt marklyft.

I avsnittet diskuterar vi främst två studier som han varit delaktig i, en där man låtit personer med långvarig ryggsmärta träna marklyft och en där man undersökt typen av skador hos styrkelyftare. Efter det går vi vidare och diskuterar teknikutförande vid marklyft och knäböj där vi även ställer en liten kontrast mellan att lyfta för att prestera och lyfta för att hålla sig skadefri.

Hålltider i avsnittet

  • 00:00:00 Introduktion av Lars
  • 00:11:38 Lars Mastersuppsats - marklyft för personer med ryggbesvär
  • 00:42:17 Skador hos styrkelyftare
  • 00:52:20 Vad är ett bra utförande av knäböj och marklyft?
  • 01:04:25 Lars är ovän med bokhyllan - Kelly Starrett
  • 01:12:46 Vad är neutral rygg/mittenläget när man lyfter
  • 01:32:40 Orsaker till butwink och eventuella åtgärder
  • 02:01:30 Avslut med summering

Om du vill veta mer om det som Lars jobbar med har han en facebooksida där han lägger upp en hel del intressant information både kring sina egna studier och styrketräning och styrkelyft överlag

Du kan även följa Jacob och Wille på instagram eller välja att följa Tyngre Träningssnack för uppdateringar och extra information kring varje avsnitt.