Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 6, 2017

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack läggs fokus på mediernas rapportering av vetenskap. Till vår hjälp har vi Johan Wicklén som arbetar som journalist online på SVT med fokus på området vetenskap.

I det här avsnittet får du en liten inblick i hur det går till när det ska skrivas kring vetenskap i media med ett fokus på SVT som Johan känner till som bäst. Vi försöker också gissa på vad som är framtiden när det gäller journalistik med fokus på vetenskapsrapportering.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Johan Wicklén
 • 00:06:03 Vetenskapsrapporteringen i SVT
 • 00:08:42 Vetenskapsartiklar är populära
 • 00:12:00 Begränsningar i antal ord och tecken för en artikel
 • 00:12:53 Research inför en ny artikel
 • 00:17:51 Hur mycket ska en SVT-journalist producera per dag?
 • 00:19:18 Hur mäter man kvalitén inom SVT
 • 00:19:59 Mediernas arbete i Sverige idag och i framtiden
 • 00:24:04 Vad gör man när något blivit fel i en artikel?
 • 00:26:06 Bör tidningar och medier rätta eller ta bort gammalt material?
 • 00:32:06 Gamla notiser ligger kvar och blir faktaartiklar
 • 00:33:39 Ger dåligt vetenskapsrapportering journalister dåligt rykte rent allmänt?
 • 00:39:04 Hur ser det ut i andra mediehus i Sverige?
 • 00:42:08 Reklam som framställs som journalistik
 • 00:50:55 Rubriksättande i tidningsvärlden
 • 00:58:55 En trend mot längre och mer beskrivande titlar
 • 00:59:54 Exempel på dåliga rubriker
 • 01:02:16 Rubriker som ska skrämma en till läsning
 • 01:03:06 Exempel på bra rubriker
 • 01:08:31 Rubriken: Forskare har bevisat att..
 • 01:11:08 Borde journalister göra mer granskande artiklar kring andra mediers påståenden
 • 01:16:27 Hur förhåller sig journalister till vetenskapliga referenser?
 • 01:19:12 Jacobs ranking av vetenskapsredaktionerna i olika tidningar