Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Sep 13, 2017

Tommy Lundberg är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack. Denna gång berättar han om sin senaste studie där de undersökte hur smärtstillande i form av Ipren (NSAID) påverkar träningseffekten hos unga friska män som styrketränar.

Efter det berättar Tommy om ett nytt bokkapitel som han skrivit som handlade om hur konditionsträning påverkar ens resultat när man vill bygga muskler. För att skriva det kapitlet så gjorde Tommy en total sammanställning av de studier som finns på området och resultatet han kom fram till kan nog överraska en hel del.

Avslutningsvis diskuterar vi hur publiceringen av vetenskapliga texter går till och de brister som för närvarande finns i den processen.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Wille och Jacob summerar den senaste tiden
 • 00:04:25 Tommy Lundberg är tillbaka för tredje gången
 • 00:04:54 När Tommy cyklade vilse på väg till jobb
 • 00:07:08 Studien på NSAID och styrketräning är klar!
 • 00:08:57 400 000 kronor för placebopiller
 • 00:10:36 Lågdos aspirin fick agera som placebo istället
 • 00:13:55 Läkemedelsstudier är tajt reglerade
 • 00:15:22 Studiens upplägg och duration
 • 00:19:30 Ingen riktig placebogrupp
 • 00:20:25 Resultatet - en stor skillnad i träningseffekt
 • 00:23:23 Är effekten beroende av den totala dosen eller tajming?
 • 00:25:28 Tidigare friska fick inga negativa bieffekter från NSAID
 • 00:27:02 Hur vanligt är det att folk använder NSAID så frekvent i den dosen?
 • 00:29:01 Är effekten den samma för alla typer av NSAID?
 • 00:32:20 Skillnader i styrka och hypertrofi
 • 00:35:26 Forskningen kombinerad styrketräning och konditionsträning
 • 00:37:07 Ingen skillnad i ökningar i muskelmassa
 • 00:38:40 Studier med muskelbiopsier är ofta osäkra
 • 00:40:49 Finns det vissa saker som är bättre eller sämre än andra?
 • 00:44:57 Kontentan när det gäller kombinerad träning
 • 00:46:14 Varför trodde man fel för ett antal år sedan?
 • 00:50:46 Kombinerad träning och styrkeökningar
 • 00:54:07 Periodisering, ett outforskat område
 • 00:57:53 Bör äldre idrottare träna med lägre volym?
 • 00:59:58 Hur peer review fungerar i praktiken
 • 01:04:05 Hur publiceringen av NSAID-studien gick till
 • 01:06:28 Träningstidskrifter som släpper dietartiklar genom peer-review
 • 01:07:37 Peer review och editorernas egen värdering
 • 01:10:20 Dåliga studier där kritiken inte sprids tillräckligt
 • 01:15:30 Pengarna kring publicering och forskning
 • 01:18:35 Det publiceras mycket dåligt i högt ansedda tidskrifter med
 • 01:21:45 Det är inte forskningskvalitet som står i centrum idag
 • 01:24:00 Det är svårt att komma på en bra lösning
 • 01:27:32 Många tror för mycket på en studie när de börjar läsa forskning