Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack

Nov 30, 2022

Denna vecka diskuteras källkritik och media literacy tillsammans med forskaren Jutta Haider som nyligen gett ut en bok med titeln Paradoxes of Media and Information Literacy tillsammans med en annan forskare som heter Olof Sundin.

I det här samtalet utgår vi delvis ifrån boken och delvis ifrån Juttas egen...


Nov 23, 2022

Ännu ett avsnitt med Ola Wallengren. Efter att han för några veckor sedan fördjupar våra kunskaper kring alla olika sätt som finns att mäta kroppssammansättning, kroppsfett och muskelmassa så är han idag tillbaka för att hjälpa oss komma på djupet i frågan kring energikompensation.

Det senaste året...


Nov 16, 2022

Gudiol och Valkeaoja svarar på några av era lyssnarfrågor i veckans Tyngre Träningssnack. Det blir bland annat en diskussion kring olika intensiteter vid konditionsträning och om det finns olika typer av idrottare som orkar med olika mycket träning av en viss typ samtidigt som de också verkar svara bättre på...


Nov 9, 2022

Efter nästan fyra års frånvaro är äntligen lektor Christian Benedict tillbaka som gäst i podden för att dela med sig om sin kunskap kring sömn.

I det här avsnittet fokuserar vi på ungdomar som ofta är en grupp där det finns ett betydande problem med otillräcklig sömn. Vi börjar med att förklara varför...


Nov 2, 2022

Frågestund i Tyngre Träningssnack där fokus ligger på träning av andningsmusklerna. Hur det går till, vad det gör och vilka effekterna blir.

Förutom den frågan diskuterar vi också en hel del kring proteinintag och lite kort kring kobenthet och skaderisk.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder...