Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 8, 2017

Vi gästas återigen av en Olympier i dagens avsnitt av Tyngre Träningssnack men avsnittet fokuserar trots det på någonting helt annat, nämligen betydelsen av idrott och hälsa i skolan.

Jesper Fritz berättar om sin avhandling på det så kallade Bunkefloprojektet där man testade att införa skolidrott varje dag i för eleverna i grundskolan över flera år. Du får veta hur detta har påverkade barnens motoriska förmåga, styrka och bentäthet samtidigt som det minskade antalet frakturer.

Dessutom tittade Jesper på hur barnens betyg i skolan samt behörighet till gymnasiet påverkades och där kunde man se att pojkarna på studien gick från att tillhöra medelskiktet i Sverige till att bli högpresterande.

Det här är inga definitiva resultat då studiens upplägg har lite begränsningar men det är definitivt intressant och något som man bör fundera kring extra mycket när man bestämmer hur mycket barnen ska röra på sig i skolan.

Du får utöver den här fantastiskt intressanta informationen även lära dig en hel del kring stavhopp i detta avsnittet när Jesper berättar lite från sin karriär som stavhoppare och om grenen i sig. Du får även höra hur hans pappa byggde upp så de kunde hoppa stavhopp hemma i trädgården

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Jesper Fritz
 • 00:03:21 Hur och varför börjar man med stavhopp?
 • 00:04:46 Vad krävs det för förmågor för att bli bra i stavhopp?
 • 00:06:10 Stort inslag av gymnastik inom stavhopp
 • 00:09:32 Finns där något överlapp mellan stavhopp och andra grenar inom friidrotten?
 • 00:10:56 Träningen för en stavhoppare
 • 00:15:16 Skadan som stoppade karriären
 • 00:17:27 Vägen till att börja på läkarprogrammet
 • 00:19:42 Forskarstudier på gymnastik i skolan och studieresultat
 • 00:24:21 Bunkefloprojektet och dess upplägg
 • 00:29:37 Stort arbete med att mäta och följa upp barnen
 • 00:34:24 Färre frakturer och högre bentäthet efter mer skolidrott
 • 00:36:53 Stora effekter på ändå ganska lite fysisk aktivitet
 • 00:40:52 Ökar risken kortsiktigt för att minska på lång sikt?
 • 00:44:45 Påverkan på ungdomarnas betyg av extra skolidrott
 • 00:47:08 Pojkarna höjde sig från genomsnitt till toppen
 • 00:50:25 Reaktioner från media och politiker efter studien publicerades
 • 00:53:26 Den lilla höjningen av skolidrott som infördes tidigare i år
 • 00:55:19 Vad tycker eleverna om så mycket skolidrott?
 • 00:58:24 Responsen från andra forskare inom området
 • 00:59:26 Vad kan man mer studera med den här datan?
 • 01:04:33 Finns det några liknande studier från andra platser?
 • 01:08:02 Intressant trivia kring stavhopp
 • 01:12:40 Tidig specialisering med stavhopp i trädgården
 • 01:14:40 Tappa knän på vätska kräver en stor spruta men gör inte ont