Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Nov 29, 2017

Denna vecka gästas Wille och Jacob av Paulina Nowicka, PhD, som har forskat i nästan två årtionden på barnfetma. Ämnet barnfetma är ett ämne som har varit hett under många år nu och i det här avsnittet får du veta lite om hur arbetet går till bland de som försöker hjälpa dessa barn.

Du får bland annat veta varför det är väldigt viktigt att man försöker ta tag i problemet så fort som möjligt. Idag kommer alldeles för många barn för sent in i vården och det är väldigt svårt att få några bra resultat, helst ska man fånga upp och börja försöka hjälpa barnen och deras familj redan vid fyra års ålder.

Vi diskuterar även betydelsen av miljön kring barn, hur många av de barn som ”växte ifrån” en liten övervikt numera sällan gör det, när det är aktuellt med fetmaoperation, det svåra när ett syskon är överviktigt medan de andra inte är det, förbättrade matvanor och hur man kan försöka hantera konflikter när barnen inte vill det samma som du som förälder.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av Paulina Nowicka
 • 00:05:30 Få dietister ville arbeta med barnfetma för 20 år sedan
 • 00:08:29 Barndietister känner sig ofta otillräckliga och frustrerade
 • 00:11:28 Fetmaoperationer på barn
 • 00:13:15 Att studera något fysiologiskt kontra hur det fungerar som råd
 • 00:15:58 Barns vikt medan de åldras - övervikt försvinner sällan med ökad ålder
 • 00:19:11 Antalet barn med övervikt och fetma i Sverige idag
 • 00:20:57 Barn smalnar av vid 6 års ålder
 • 00:24:00 Mer obesogen miljö idag jämfört med 70-80 talet
 • 00:28:29 Du blir dubbelstraffad som förälder till ett barn med övervikt
 • 00:29:03 När ett syskon väger mycket mer än de andra
 • 00:32:01 När barn är väldigt kräsna med vad de äter
 • 00:35:28 Piska fungerar sämre än morot för bättre matvanor
 • 00:37:47 Paulinas egen forskning på barnfetma
 • 00:42:08 En förändrad syn på fetmaoperation på tonåringar
 • 00:44:49 Vad innebär bra resultat när man diskuterar barn med fetma?
 • 00:52:07 Barn får oftast hjälp för sent
 • 00:55:12 Projektet mer och mindre, framtagande och genomförande
 • 01:02:34 Tips om bra bok för alla föräldrar
 • 01:06:44 Föräldrar uppskattar ofta umgänge med andra föräldrar mer än tips från dietist/läkare/sjuksköterska
 • 01:09:22 Barn har oftast svårare med mängderna än typen av mat
 • 01:19:25 Varför testar man inte hela nya kostupplägg för barnen eller deras familjer?
 • 01:23:31 Socioekonomi och barnfetma
 • 01:28:47 Betydelsen av fysisk aktivitet och skärmtid
 • 01:31:43 Varför är skärmtid kopplat så starkt till övervikt?
 • 01:35:25 Betydelsen av en plan och en reservplan
 • 01:40:49 Fysisk aktivitet och motorik hos barn med övervikt