Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 10, 2018

Wille och Jacob diskuterar möjliga men spekulativa hypoteser i detta avsnitt av Tyngre Träningssnack. Du får bland annat höra varför Jacob tycker att hopprep borde användas mer som uppvärmning, varför Wille fortfarande tror att det skulle kunna finnas fördelar med att öka på sin fettadaptation genom att ibland träna med lite glykogen i kroppen och varför Jacob tror att chips och kakor är sämre än lösgodis.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 Flera rimliga hypoteser
  • 00:03:16 Fettadaptation och prestation inom konditionsidrott
  • 00:07:27 Lågkolhydratkost fungerar som en broms för de som annars börjar för intensivt
  • 00:10:36 Rest-paus och hastighetsbaserad träning
  • 00:22:29 Chips, kakor och pizza är sämre än godis
  • 00:40:45 Hopprep är en fantastisk uppvärmning för idrottare
  • 00:45:17 En typ av belöning kan göra en mindre sugen på en annan typ av belöning