Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 24, 2018

I detta avsnitt av Tyngre Träningssnack så försöker Wille och Jacob hjälpa dig att navigera bland alla artiklar och tidningsrubriker kring träning och hälsa.

Du får höra om ett antal varningssignaler eller tecken på att det du läser helt enkelt inte stämmer eller att författaren bakom texten försäljer att sälja in sitt budskap alldeles för hårt.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Inledning
 • 00:01:22 Tecken på att en artikel är tveksam rent vetenskapligt
 • 00:03:07 Är det nutritionsepidemiologi?
 • 00:14:50 Visar studien tvärt emot vad vi tidigare trott?
 • 00:21:16 Har man angett antalet deltagare i studien?
 • 00:29:24 Man anger bara den relativa riskförändringen
 • 00:31:38 Man nämner var studien är gjord
 • 00:32:51 Berättar man att studien är publicerad i en fin tidskrift?
 • 00:37:27 Är det en djurstudie?
 • 00:41:17 Det är en debattartikel
 • 00:50:26 Finns det en rimlig förklaring till resultatet?