Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jan 31, 2018

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på konceptet ultraprocessad mat när Jacob och Wille har doktoranden och dietisten Filippa Juul på besök.

Filippa har analyserat hur vår kosthållning har förändrats i Sverige de senaste 50 åren i Sverige och numera forskar hon i New York.

I det här avsnittet får du lära dig vad som menas med ultraprocessad mat och varför forskare mer och mer har gått över till att fokusera på matkvalité istället för andelen kolhydrater, fett och protein i kosten.

Det här är ett måsteavsnitt för dig som är intresserad av hälsa och övervikt på befolkningsnivå.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Jacob vann nyårssaluten    
 • 00:02:13 Introduktion av Filippa Juul    
 • 00:04:10 Växande intresse för folkhälsa och påverka strukturella problem    
 • 00:07:52 Barriärer mot att äta hälsosamt idag    
 • 00:10:18 Felaktigt fokus på makronutrienter inom nutrition    
 • 00:12:16 Fettfria kakor har blivit fettfria kakor    
 • 00:13:55 Ultraprocessad mat som koncept    
 • 00:17:05 Kategorier av mat där man inte tittar på makronutrienter utan försöker att titta på kvalitén    
 • 00:19:49 Ultraprocessade livsmedel, mycket energi och lite näring    
 • 00:21:30 Svårigheter att klassificera livsmedel som nyttigt och onyttigt    
 • 00:22:58 Många får i sig en väldigt stor mängd ultraprocessad mat    
 • 00:26:10 Vi äter mycket mer ultraprocessad mat i Sverige de senaste 50 åren    
 • 00:30:19 Doktorandstudier i New York    
 • 00:31:27 Brasiliens kostråd, de första som fokuserar på matkvalité och det sociala med att äta    
 • 00:34:23 Industrins påverkan i kostråden som ges i USA    
 • 00:37:37 Jacob är konspiratorisk kring att industrin har påverkat de svenska kostråden inför senaste NNR    
 • 00:39:45 Industriellt framtagen mat är designad för att vara belönade och beroendeframkallande    
 • 00:44:01 Filippas forskning i USA på ultraprocessad mat och hälsa    
 • 00:45:53 Relationen mellan intaget av ultraprocessad mat och övervikt/fetma i USAs befolkning    
 • 00:51:15 Kan man se några effekter av kostråden i Brasilien och vad finns det som motverkar deras effekt?    
 • 00:53:09 Är effekten från ultraprocessad mat på hälsan direkt eller indirekt    
 • 00:56:19 Skolbarn som fick saftdryck med socker eller sötningsmedel till skollunchen i 18 månader    
 • 00:58:04 Läsk med koffein gör att vi tycker om det mer efter tid    
 • 01:01:18 Hur stor är effektstorleken mellan ultraprocessad mat och fetma    
 • 01:03:53 Framtida studier på ultraprocessad mat och hälsa    
 • 01:04:55 Behovet av interventionsstudier och mer longitudinell epidemiologi    
 • 01:07:11 Förhoppning om att kostråden ska kunna förenklas om framtida forskning bekräftar den tidiga forskningen på ultraprocessad mat    
 • 01:10:18 Det finns stora begränsningar i interventionsstudier på kost    
 • 01:11:17 Kostråd kommer att vara baserade på kostmönster för all överskådlig framtid    
 • 01:13:03 Är övervikten vanligare i länder där man äter ultraprocessad mat?    
 • 01:16:18 Övervikt och fetma är numera det som är vanligast och trenden verkar fortfarande negativ    
 • 01:19:32 Om man fått välja själv vad som skulle klassas som onyttigt inom epidemiologin    
 • 01:23:44 Det hade varit kul att sitta och p-fiska med datan för att se i fall man kan hitta ett ännu sämre kostmönster