Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 7, 2018

Veckans avsnitt handlar om hur du identifierar grupper där allting inte fungerar som det ska när det gäller att hålla en sund diskussion kring kost och hälsa. Vad vi äter är någonting som engagerar de flesta och om du inte passar dig är det lätt att du hamnar i någon typ av ekokammare där det är en eller några få personer som mer fungerar som andliga ledare än kunskapsspridare.

Förutom detta så får du också lära dig en hel del kring verkliga problem som finns kring forskningen på nutrition och att det många gånger finns ett korn av sanning i mycket du hör även om det alldeles för ofta är överdrifter eller vinklat.

I slutet av det här avsnittet pratar vi om ett antal recensioner av en kille som heter Seth Yoder. Dessa hittar du på sidan The Science Of Nutrition.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Lär du dig om nutrition eller om en religion?
 • 00:01:49 Det här avsnittet handlar inte om vad som är rätt och fel
 • 00:04:44 Klimat där man inte tillåter en frisk diskussion
 • 00:06:29 Förespråkarna rör sig inte utanför sina egna kanaler som de kontrollerar fullt
 • 00:10:21 Medvetet försöker få diskussioner på Twitter att spåra
 • 00:16:19 Kritik utifrån kring en specifik sak tas som kritik mot allting som "ens grupp" står för
 • 00:20:00 Det saknas en kritisk diskussion mellan olika framstående personer som ändå har lite olika åsikter
 • 00:24:33 De tar inga debatter i text kring sakfrågor i skriftform
 • 00:29:52 I textdebatter byter de ofta ämne och slänger in väldigt många argument
 • 00:31:20 Leds av en forskare/doktor som sällan forskar på området själv
 • 00:36:05 Älskar att förkasta studier med insinuationen att de är sponsrade
 • 00:49:49 Sjukvården kallas som bäst för outbildad men vanligast som köpt av industrin
 • 00:52:39 När man uppenbart är intellektuellt oärlig vid referering och citering
 • 01:00:32 Bubblorna som föder misstro mot vetenskap överlag