Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Mar 21, 2018

Mattias Reck är tillbaka i podden för att diskutera mer cykling. Mattias var med i två avsnitt under 2016 och Wille har tjatat om att han ska komma tillbaka sen ungefär två veckor efter det andra avsnittet.

Den här gången så diskuterar vi lite kring skillnaderna mellan det proffslag som Mattias arbetade med tidigare och det som han arbetar med nu. Vi kommer även in en hel del på hur man arbetar för att försöka toppa formen inför en tävlingssäsong samt skillnaderna mellan olika typer av åkare.

Dessutom blir det lite diskussioner kring Mattias andra arbete där han tränar motionärer och ungdomar på idrottsgymnasium.

På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Semlor och baguetter
 • 00:02:28 Mattias Reck är tillbaka!
 • 00:03:19 Kosten som tränare när cyklisterna vill vara lätta
 • 00:06:10 Reck har bytt proffslag sen senast
 • 00:09:04 Beroendet av sponsorer inom cykelsporten
 • 00:13:40 Mycket resande både som cyklist och tränare
 • 00:15:58 Degenkolbs skada och svårigheter att komma tillbaka
 • 00:19:52 Nu börjar de stora tävlingarna
 • 00:21:21 Hur toppar man inför och under tävlingssäsongen?
 • 00:27:16 Hur agerar cyklister under influensasäsongen
 • 00:28:42 Du kan i princip inte toppa formen själv som landsvägscykling
 • 00:30:14 Olika typer av sprinters
 • 00:34:36 Hur upptäcker man vilken typ av åkning som passar en viss cyklist?
 • 00:40:52 Vad krävs för att köra de stora belgiska klassikerna
 • 00:48:18 Använder man sig av FTP-tester i proffscyklingen?
 • 00:49:55 Uppdaterar man testvärden under säsongen?
 • 00:54:43 Att bara jobba med effekt kan vara ganska trubbigt
 • 00:57:48 Intervallträning utförs nästan alltid i backar
 • 01:00:19 Används Zwift som träningsredskap?
 • 01:05:41 Recks arbete med motionärer
 • 01:07:47 Skillnaden mellan att träna elit och motionärer
 • 01:10:44 Skattning vs objektiva mått för att undersöka om någon tränat för hårt
 • 01:12:08 Lägre maxpuls med mer träning
 • 01:16:11 Mixen att träna motionärer och elit
 • 01:17:54 Varför är det så få svenskar på högsta nivå?
 • 01:20:54 Landsvägscykling kontra mountainbike
 • 01:23:38 Varför krävs det så mycket lågintensiv distansträning?
 • 01:25:19 Tränar yngre cyklister annorlunda mot äldre?
 • 01:32:20 Yngre cyklister tål sällan tillräckligt med träning
 • 01:34:37 Kort om sweet spot träning kontra stor polarisering