Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 18, 2018

Martin Altemark är tillbaka återigen för att diskutera träningsplanering och Crossfit. Denna gång fokuserar vi på periodisering och skillnaderna mellan att lägga upp en plan för någon som lever för att träna jämfört med någon som tränar för att leva.

Bland annat så kommer vi in på termen agile periodisering som handlar om att kunna vara väldigt flexibel när det gäller att ändra träningen efterhand för att se till att prestationen fortsätter att gå framåt. Vi kommer in på behovet av variation och hur man kan planera in det i träningen för att öka på inlärningsförmågan hos idrottsutövaren.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Martin Altemark är tillbaka
 • 00:02:07 Vad går in i en prestation som Crossfitatlet
 • 00:07:32 Modeller för träning är aldrig perfekt
 • 00:10:32 Hur lätt är det att förutse vad som ska hända inom Crossfit?
 • 00:14:00 I Crossfittävlingar så påverkas en gren av tidigare grenar
 • 00:19:53 Ska man börja röra sig bort från de klassiska periodiseringsmodellerna?
 • 00:22:54 Crossfit.com och Crossfit när allting började
 • 00:26:59 Utbildning och nyttan med universitetsstudier
 • 00:30:05 Träna Crossfit vs att tävla i Crossfit
 • 00:36:50 Planering som är anpassad för att det kommer ske ändringar
 • 00:42:18 Agile träningsplanering
 • 00:45:25 När man vill toppa en viss tid så inför man mer risk
 • 00:53:05 Olika form av planering för motionärer och tävlande
 • 00:58:07 Planerar vi med för höga risker för motionärer?
 • 01:03:18 Nyttan med att lära sig modeller först och lämna sedan släppa dem mer och mer
 • 01:05:42 Öppna idrotter och de klassiska periodiseringsmodellerna
 • 01:10:03 Variation för nybörjare ger snabbare inlärning
 • 01:15:18 Variation är önskvärt för utveckling
 • 01:17:58 Brus i rörelsen kan öka på inlärningen över tid
 • 01:22:43 Prestationen blir bättre när man inte tänker på hur man utför någonting
 • 01:24:04 Inkludera allt det här i en typ av blockperiodisering
 • 01:32:55 Från fokus på biomotorik till hur man löser problem
 • 01:34:50 Att arbeta med grader av uttröttning för inlärning
 • 01:37:28 Behovet av att inkludera moment där man kan misslyckas i träning