Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Apr 25, 2018

Wille och Jacob svarar på lyssnarfrågor som bland annat handlar om hur ålder påverkar ens prestationsförmåga och träningssvar, vad som menar när man säger förtida död och hur blått ljus på skärmar påverkar vår sömn

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Introduktion av frågeavsnittet
 • 00:03:32 Hur förändras ens prestationsförmåga med högre ålder?
 • 00:16:07 Vad kan man förvänta sig som resultat i fall man börjar träna som äldre?
 • 00:21:52 Vad menas med "förtida död" eller mortalitet
 • 00:27:27 Kan för lågt energiintag med menstruationsbortfall påverka ens träningsresultat
 • 00:30:32 Vilka av Tyngre och Barebells produkter nyttjar vi själv
 • 00:36:58 Hur påverkar det blå ljuset från skärmar vår sömn?
 • 00:43:07 Vem av Wille och Jacob skulle åka ur Robinson först?
 • 00:46:03 Hur mycket behöver man träna så det är fördelaktigt att använda foam rolling
 • 00:48:58 Varför verkar nitrat mest fungera vid 10-40 minuters lopp?
 • 00:51:42 Vilken fettprocent är troligen optimal för att bygga muskler?
 • 00:54:29 Hur kan man stötta podden utan att köpa Tyngres produkter?