Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 6, 2018

Jacob och Wille svarar på lyssnarfrågor i det här avsnittet och är bland annat inne på formtoppning, veganböcker, morgonpromenader och fettförbränning samt varför korta anaeroba intervaller har en positiv effekt på den aeroba förmågan hos många motionärer.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Fint väder, pollenproblematik och högt blodtryck
 • 00:02:00 Varför är det så svårt att toppa formen för en specifik dag?
 • 00:07:54 Bidrar extremdiet till mer skada eller nytta på sikt?
 • 00:11:06 Var har Wille studerat?
 • 00:11:36 Fettförbränning för stunden och fettförlust på lång sikt
 • 00:25:08 Tankar kring The China Study
 • 00:41:08 Enbensträning kontra tvåbensträning för hoppare
 • 00:42:53 Mättar olika proteiner med olika aminosyrasammansättning olika mycket
 • 00:45:00 Är set-point någonting som gäller efter kroppsfett eller kroppsvikt?
 • 00:47:48 Är det okej om unga barn följer med på längre löppass?
 • 00:51:42 Anaerob träning och överföringen till aerob förmåga