Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 13, 2018

En av världens största konferenser kring träning har precis avslutats och tillsammans med den återkommande gästen Tommy Lundberg så får du en summering av det som togs upp. Årets ämne på konferensen var hypertrofi, det vill säga muskelbygge.

Du får veta vad vi idag vet kring vad det är som får muskler att börja växa. Vilken stimuli som krävs och vad som sen sker i musklerna. Du får även en längre diskussion kring träningsfrekvens och även höra lite om hur valet av vikten skulle kunna påverka resultaten och varför byggare eventuellt skulle kunna vinna på att både träna med riktigt lätta vikter och tunga vikter.

Utöver det här så diskuteras den internationella olympiska kommitteens nya konsensus kring kosttillskott och varför den svenska hållningen i frågan skiljer sig så mycket från det som forskningen visar idag.

Ett annat intressant sidospår i det här avsnittet handlar om vad som sker i musklerna hos personer som gör ett könsbyte. Hur påverkas deras muskelmassa och styrka av den hormonbehandling som de genomgår före operationen?

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

 • 00:00:00 Genomgång av ACSM konferensen
 • 00:01:34 Tommy Lundberg är tillbaka
 • 00:03:57 När forskare möts på konferenser
 • 00:07:25 Är forskare för restriktiva med att spekulera?
 • 00:08:58 Varför blev resultaten sämre av NSAID vid styrketräning?
 • 00:14:14 Vad händer med musklerna vid ett könsbyte?
 • 00:22:00 Huvudtemat hypertrofi på ACSM
 • 00:23:09 Vad våra muskler består av
 • 00:26:20 Det finns en hel del som vi fortfarande inte vet
 • 00:27:06 Vilka stimuli kan få en muskel att växa?
 • 00:28:16 Skulle vårt nervsystem kunna påverka vår muskeltillväxt?
 • 00:31:27 Vad som sker i musklerna efter ett stimuli
 • 00:33:07 Vilken betydelse har sattelitceller?
 • 00:40:09 Ribosomer kan också vara viktigt
 • 00:43:13 Vad fungerar i praktiken just nu?
 • 00:44:14 Träningsfrekvensen spelar inte så stor roll under en vecka?
 • 00:48:35 Lätta vikter och failure
 • 00:52:04 Överlapp mellan styrka och kondition för hälsa
 • 00:58:06 Förhållandet mellan muskelmassa och styrka
 • 01:06:18 Betydelsen av starka senor och ligament
 • 01:11:56 IOCs konsensus kring kosttillskott
 • 01:12:56 Riksidrottsförbundets ovetenskapliga hållning kring kosttillskott