Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Träningssnack


Jun 27, 2018

Jacob och Wille diskuterar lite allt möjligt i det här avsnittet av Tyngre Träningssnack. Du får bland annat veta varför tidskriften BJSM har flippat ut helt den senaste tiden, hur knäna mår hos tidigare fotbollsproffs, varför du ibland kan lukta ammoniak eller aceton efter din träning och vilka eventuella nackdelar det skulle kunna finnas med tillsatt protein i olika livsmedel.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Hålltider

  • 00:00:00 En tråkig men ändå värdig inledning
  • 00:05:27 Tidskriften British Journal of Sport Medicine (BJSM) har flippat ur helt
  • 00:08:44 Före detta fotbollsspelare har mer knäproblem än övriga befolkningen
  • 00:23:16 Finns det nackdelar med processat/tillsatt protein
  • 00:29:23 Alkohol i styrketräningsvärlden
  • 00:36:12 Vad hade Wille och Jacob eventuellt vela doktorera inom
  • 00:45:00 Varför kan man ibland börja luka ammoniak?
  • 00:46:08 Varför kan man ibland börja luka aceton?
  • 00:51:35 Varför har så många lättare att tro på en enskild person än forskning?